Mistrzostwa WZN w narciarstwie i snowboardzie – Czarna Góra 7-8 marca 2020 (komunikat)

 

VI OTWARTE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE CZARNA GÓRA       7 - 8.03.2020.

 

 

 

 1. ORGANIZATOR: Wielkopolski Związek Narciarski.

 2. CEL ZAWODÓW: Popularyzacja narciarstwa alpejskiego i snowboardu wśród dzieci i młodzieży regionu wielkopolski, podniesienie poziomu sportowego i wyłonienie najlepszych zawodników w okręgu.

 1. MIEJSCE i TERMIN: Czarna Góra , 7-8 marca 2020r.

 2. KIEROWNIK ZAWODÓW: Marek Piątkowski, kontakt: biuro@wzn.org.pl

 3. UCZESTNICTWO:

   1. Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia i uiścili opłatę startową,

   2. Kategorie wiekowe – wg wytycznych PZN na sezon 2019/20 dla obu dyscyplin.

 1. PROGRAM ZAWODÓW: Szczegółowy program i harmonogram Zawodów zostanie podany w komunikacie nr 2.

 2. ZGŁOSZENIA i OPŁATY:

  1. Zgłoszenia należy dokonywać przez kluby oraz indywidualnie,

  1. Opłata startowa do 05.03.2020r.

     • 50,00 zł za każdą konkurencję dla członków WZN,

     • 70,00 zł za każdą konkurencję dla osób nie będących członkami WZN,

  2. Opłata startowa po 5.03.2020r.

     • 70,00 zł za każdą konkurencję dla członków WZN,

     • 100,00 zł. za każdą konkurencję dla osób nie będących członkami WZN,

  3. W dniu zawodów zapisy i opłaty nie będą przyjmowane,

  4. Opłata startowa nie zawiera kosztów biletów narciarskich.

 1. Finansowanie Zawodów odbywa się dzięki Środkom Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego oraz dzięki opłatom startowym.

 

 

 

Komitet Organizacyjny WZN

Sponsorzy:

wykonanie: stream software