III Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa w Slalomie – zawody 23 lutego w Poznaniu

REGULAMIN

III OTWARTYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW

POZNANIA W SLALOMIE

  1. CEL: Popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród dzieci i młodzieży.

  2. ORGANIZATOR: Wielkopolski Związek Narciarski.

  3. TERMIN I MIEJSCE: 23 lutego 2020 GODZ. 8:00, STOK MALTA -SKI,

  1. KATEGORIE WIEKOWE: ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PZN W SEZONIE 2019/2020: DZIECI C - 2012 i młodsi

DZIECI B - 2011-2010 DZIECI A - 2009-2008 JUNIOR C - 2007-2006 JUNIOR B - 2005-2004 JUNIOR A - 2003-1999

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

Równolegle będą ustawione dwa slalomy: dla dzieci (tyczki ,,kolanówki''), dla juniorów (tyczki długie). Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch przejazdach. Suma czasów obu przejazdów decyduje o zajętym miejscu w kategorii.

  1. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

8:00 - wydawanie numerów startowych (recepcja Malta-ski) i oglądanie trasy,

8:30 - start kategorie Dzieci a następnie kategorie Junior , Drugi przejazd po zakończeniu kategorii Junior A .

  1. ZGŁOSZENIA:

Kluby, szkoły narciarskie zgłaszają zawodników wyłącznie na liście zbiorczej, w podziale na kategorie wiekowe w pliku excel z potwierdzeniem wpłaty. Zgłoszenia zawodników niezrzeszonych przyjmowane są mailowo z potwierdzeniem wpłaty.

Zgłoszenia możliwe są do dnia 20.02.2020 r. na adres mailowy roman.blaszkiewicz@ic.poznan.pl . Zgłoszenia po w/w terminie nie będą przyjmowane.

  1. OPŁATA STARTOWA: 40 zł, WPŁATA NA KONTO WZN 74 1050 1520 1000 0090 3050 0160

  2. ZAKOŃCZENIE: Stok „Maltaski” do 30 min. po zakończeniu zawodów.

  1. NAGRODY: Trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzymuje puchar. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje w trakcie zawodów. Od w/w należy ubezpieczyć się indywidualnie.

SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

SĘDZIA GŁÓWNY: JERZY WOŹNIAK

SĘDZIA STARTU: PATRYK MARCHWIAN

USTAWIENIE SLALOMÓW: JACEK WOŹNIAK, MICHAŁ BAKULIN

BIURO ZAWODÓW: PAWEŁ CIELEWICZ, ROMAN BŁASZKIEWICZ, JACEK JUSTKOWIAK

OPIEKA MEDYCZNA: DARIUSZ PUŻAK

 

Sponsorzy:

wykonanie: stream software